NB!

Järvamaalt alguse saanud AVATUD TALUDE PÄEV on saanud tuule tiibadesse. 19.juulil 2015 saab üle Eestimaa külastada talusid ja põllumajandusettevõtteid. 

VAATA LÄHEMALT SIIT.

FILM "MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna LEADER projektid aastatel 2009-2013"
VAATA PROJEKTIDE FILME SIIT.
Vaata Eesti Leader Liidu uudiseid SIIT

 

TEATED

* * * JAP on 14.-15.08.2015 Leader kohviku ja Järvamaa taluturuga Arvamusfestivalil Paides Kiriku taga parklas. Külastage meid ja saate lisaks söögile ja talukaubale tutvuda ka uue perioodi toetusmeetmetega!

* * * * Pühapäeval, 19. juulil 2015 kell 10-17 avavad põllumajandustootjad ja talud külastajatele oma ettevõtted ja ootavad külla!

Tule Avatud talude päeval Järvamaale! Vaata lähemalt SIIT!

Rohkem infot avatud talude veebilehelt www.avatudtalud.ee

Kui võtta talude kaart lahti lingilt "vaata suurelt", siis vasakul menüüs saab valida erinevaid kaardikihte, kus näidatakse avatud talusid / põllumajandusettevõtteid tegevusalade lõikes. Niimoodi saab kiiremini leida järgmisi tegevusvaldkondi:

  • elulaadi, hobi- või käsitöötalu või muuseum
  • iluaiandus-, ramim- või maitsetaimede kasvatus
  • piimatootmine
  • loomakasvatus
  • puuvilja-, köögivilja või/ ja marjakasvatus
  • taimekasvatus
  • maaturism
  • mesindus
  • väiketööstus


* * * * JAP strateegia 2015 - 2020 on edastatud põllumajandusministeeriumile. 
Strateegia kinnitati JAP Üldkogul 27.04.2015. JAP tegevuspiirkonna strateegia 2015 - 2020 leiad SIIT.


* * * * 27.aprillil 2015 kinnitas Üldkogu JAP tegevuspiirkonna 2015-2020 arengustrateegia (koos parandusettepanekutega). Strateegia lõplik dokument on kodulehel kättesaadav 30.06.2015.

Täname kõiki, kes aitasid meie järgmiste aastate tegevuskava koostada!

Üldkogu kinnitas ka 2014 majandusaasta aruande. Aruannet saab vaadata SIIT.

* * * * JAP Üldkogu toimub 27.aprillil 2015, kell 15.00 Koigi mõisa saalis.

14.30 Kogunemine, tervituskohv
Päevakord:

1. MTÜ JAP uute liikmete tutvustus.

Ettekandja  juhatuse esimees Aivar Tubli

2.  MTÜ JAP majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja tegevjuht Silva Anspal

Ülevaade 2013 Majandusaasta aruande finantsnäitajatest ja audiitori erikontrolli arvamuse tutvustamine.
Kaasettekandja  konsultant raamatupidaja Sille Erala

Revisjonikomisjoni arvamus.
Kaasettekandja  revisjonikomisjoni esimees Hannes Soonsein.

3.  JAP tegevuspiirkonna 2015-2020 strateegia kinnitamine. 
Ettekandja tegevjuht Silva Anspal

4. Informatsioon ja teavitused

18.00  orienteeruv lõpp

Registreerida Üldkogule saab SIIN.

* * * *

11.004.2015 toimuval Maale elama messil tutvustab meie tegevuspiirkonda värske Põhja-Järvamaa Kogukonnaleht. Lehte saab vaadata SIIT.

 

* * * * *

MTÜ Partnerid korraldab rahvusvahelise konverentsi „Partnerluses peitub jõud“ 9.-10. aprill 2015 Haljala Rahvamajas.
9.aprilli ettevõtlus- ja vabaühenduste teemalisel päeval osaleb JAPist Sille Erala.
10.arpillil noorte ettevõtlikkuse päeval osalevad Ly-Marleen Tamme ja Ingrid Saarepuu Roosna-Alliku Põhikoolist ja Sille Erala JAPist.


* * * * *

31. märtsil tähistas oma 20. sünnipäeva Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Sünnipäeval tunnustati JOL-i aktiivset tegevust koostöö arendamisel maakonnas ja laiemalt. Leader tegevusgrupid on samuti näide tegusast koostööst. Ühineme õnnitlejatega! 
2011 aastal toetasime JOL projekti "Lähiajaloo säilitamine - 20 aastat Eesti iseseisvuse taatsamisest", mille raames valmisid filmiklipid omavalitsustest. Filme saab vaadata SIIT.
JOL Sünnipäeva info leaid SIIT.

* * * * *

Põllumajandusministeerium annab teada:

Kes tahavad teada, kuidas maapiirkonnas majandustegevust mitmekesistada ja seeläbi maale töökohti luua - olete lahkesti palutud infopäevale!
Anname ülevaate Eesti maaelu arengukava  2014–2020  meetme 6.4 "Investeeringud maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks mittepõllumajandusliku tegevuse suunal" määruse tingimustest ja toetuse taotlemisel esitatavatest vormidest. 
Osalemiseks on vajalik registreerumine, mida saab teha siin: http://www.agri.ee/et/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-meedet-tutvustav-infopaev-24-marts-2015


Kutse taustal olev foto: Katrin Press

Aprillis saab taotleda toetust maaelu mitmekesistamiseks

13.-20. aprillil võtab PRIA vastu taotlusi mikroettevõtjatelt, kes soovivad saada investeeringutoetust majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas.

MAKi uueks programmperioodiks 2014-2020 kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot, mis jaotub kahe sihtgrupi vahel. 2015. a on põllumajandusettevõtjatele eraldatud 5, 1 miljonit eurot ja  mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 11, 9 miljonit eurot.

Meetmel on palju ühist eelmise perioodi MAKi meetmega 3.1 (nn maaelu mitmekesistamine). Toetust saab erinevateks ehitusteks; statsionaarse masina ja seadme ostmiseks ning paigaldamiseks;  rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatavad on ka investeeringud päikese-, vee- ja tuuleenergial põhineva energia ning bioenergia tootmiseks. Põhiobjektiga kaasnevaid toetavaid tegevusi  hüvitatakse osaliselt.

Täpsemalt  on kõik tingimused ja toetuse taotlemise kord sätestatud meetme määruses, juhiseid pakub ka PRIA koduleht.

Vaata uudist SIIT.

 

* * * * *

2015 AVATUD TALUDE PÄEV.
Järvamaa Leader tegevusgruppide poolt algatatud Avatud talude päevast on saanud üle-Eestiline ettevõtmine!

19. juulil 2015 kell 11 algab üle-Eestiline avatud talude päev. Sel päeval on külalised oodatud meie taludesse ja põllumajandusettevõtetesse.

Kõik saab aga alguse palju varem, kui juulis. Esimese asjana tuleb endale öelda „jah“ ja anda siis Maamajanduse Infokeskusele märku oma soovist suurel avatud talude päeval osaleda.
Juba 27. märtsil ootame kõiki huvilisi (nii korraldajad kui ka osalevad talunikud) Jänedale avatud talude päeva infopäevale, kus tutvustatakse talude kogemusi ja antakse päevaks kasulikke soovitusi. Kui infopäeval osaleda ei saa, pole aga ka midagi katki, sest kõik huvilised saavad aprilliks kirjaliku infomaterjali. 
Samal ajal algab korraldajate poolt ka reklaamikampaania ettevalmistamine. Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel ja maaelu arengukava toel tellitakse avatud talude päevale reklaamikampaania, mis toob info kuuldavale raadios ning nähtavale tänavapildis ja sotsiaalmeedias. Osalevad talud saavad endile ka ühtse kujundusega viidad, mis juulis külalised õigesse paika juhatavad. 
Avatud talude päevale luuakse oma veebikeskkond koos kaardiga. Kõik osalevad talud kantakse kaardile koos täpse aadressi ja kontaktandmetega. Hiljemalt üks kuu enne avatud talude päeva toimumist lisatakse kaardile iga talu juurde ka info avatud talude päeva tegevuste kohta. 
Seoses üle-eestilise avatud talude päevaga tuleb kindlasti arvestada ka meediatähelepanuga. See on väga hea, sest nii jõuame maaelu ja põllumajanduse tutvustamisega veelgi rohkemate inimesteni!

Teeme koos ühe suure üle-eestilise avatud talude päeva! Oleks ju uhke öelda, et vähemalt 100 talu üle Eesti ootab endale külla.

Lisainfo: 
- Reve Lambur reve@maainfo.ee tel 5 298 009 ja Helene Kõiv helene@maainfo.ee tel 56 225 141 Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo 
- Karin Volmer, Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, karin.volmer@agri.ee, tel 5696 4876
- JAP kontaktisik : Sille Erala, jap@jap.org.ee, tel 5693 4839
- Lõuna-Järvamaa kontaktisik on Ülle Leesmaa, tel. +372 5185110, koostoo@koostookogu.ee

VARASEMAD KOGEMUSED:

Silva Anspal, Järva Arengu Partnerid: „Avatud talude päev Järvamaal sai alguse meie talunike külastustest Ahvenamaal toimuval nn Lõikuspeol, kus avatud talude päeva traditsioon oli juba aastaid toimunud. Juba tagasiteel otsustasid talunikud, et ka meie proovime tutvustada Järvamaad, kui põllumajanduspiirkonda. Kolmel aastal on avatud olnud nii tootmisega tegelevad talud, kui hobitalud, viimastel aastatel ka maaelu mitmekesistavad turismitalud.“

Ülle Leesmaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu: „Järvamaa avatud talude päev on kolmel aastal toonud Järvamaale tuhandeid inimesi! 2014.a külastas ühte talu meie piirkonnas 400-500 inimest. Meie talud on teinud suurepärast koostööd ja saanud külaliste vastuvõtmisega väga hästi hakkama. Kokkuvõtete tegemisel on talude meeskonnad öelnud, et oli küll raske ja vastutusrikas päev, kuid nii palju positiivset tagasisidet ja tunnustust pole võimalik ka mitme aasta jooksul saada, kui ühe päevaga! See innustab ja annab jõudu oma tööde ja tegemistega edasi minna!!! Tere tulemast avatud taludesse!"

Aivar Kallas, mahetalunik ning Saaremaa Avatud Mahetalude eestvedaja: „Oleme loonud mahetaludest võrgustiku, kus lahke pererahvas on nõus külalistele  taluelu näitama  ning olenevalt aastaajast talus kasvatatud saadusi kaasa müüma. See on olnud suurepäraseks võimaluseks nii kohalikele kui turistidele talutoodete ostmiseks või ilusal puhkepäeval lastega aja veetmiseks – Saaremaa Mahetalud ootavad Sind külla!“

Martin Repinski, Konju Mõisa talu peremees: Loomade ja loodusega suhtlemine aitab hästi stressi vastu – see on see, mida külalised meile tihti ütlevad. Meil saavad inimesed tutvuda talu elu ja loomadega, näevad, kuidas toit lauale tuleb. Meil käib ka väga palju lapsi, kellele väga meeldivad loomad, ja kelles me näeme oma tulevasi kliente näiteks kümne aasta pärast. "Konju Mõisa talu teeb külalistele ekskursioone igapäevaselt. Külla oodatakse lasteaedu, koole, peresid, sõpruskondi ja töökollektiive".

Juhan Särgava, Saidafarmi peremees: „Meie oleme alates 1994. aastast oma talus külalisi vastu võtnud. Külaliste võõrustamine annab enesekindlust, uhkust ja väärikust, mida maainimesele on väga vaja. Nüüdki käisid meil just koolilapsed külas. Lapsed on väga vahetud, nad võtavad niisuguse õhinaga, kui neile seda kõike näidata ja nad saavad heinatuusti loomadele anda. Inimesel on palju suurem vajadus loomade ja loodusega kokku puutuda, kui tänapäeval seda linnas koera ja kassiga elades saab.“

* * * * * JAP tegevuspiirkonna turismiettevõtjad on 13.-15.veebruaril TOUREST-il Tallinnas.
Oma tooteid ja teenuseid tutvustavad Albu, Järva- Jaani ja Koeru ettevõtjad. Esindatud on ka turismiettevõtjate võrgustik "Looduskaar".* * * * * MTÜ Järva Arengu Partnerid strateegia töörühma seminar toimus 16.-17.veebruaril 2015 Pärnus.
Oleme saanud hulga ettepanekuid strateegia meetmete ja hindamisprotsessi osas, mis töötatakse läbi ja kujundatakse ühine seisukoht.

 


* * * * * 28.01.2015 STRATEEGIASEMINAR kohalike omavalitsuste esindajatele

28.jaanuaril toimus Strateegiaseminar kohalike omavalitsuste esindajatele. Analüüsiti planeeritavaid meetmeid ja kogukonnateenuseid, mida tuleks järgmisel perioodil arendada.

Täname osalejaid!* * * * * LEADER TALVESEMINAR 2015  toimus Rakveres 22.-23.01.2015 koos rahvusvahelise konverentsiga.
Vaata pilte: SIIT

 


 

* * * * * * 14.01.2015 STRATEEGIASEMINAR vabaühendustele

Kolmapäeval toimus Mäos JAP Strateegia arutelu ettevõtjatele. Analüüsisime kogukonna arengule planeeritavaid meetmeid. Täpsustati tegevusi ja investeeringuid, millele on võimalus järgmisel perioodil toetust taotleda. 
Ettepanekuid kogukonna arengu meetmete kohta ootame kuni 27.jaanuarini 2015.

Täname osalejaid!

 


* * * * * 12.01.2015 STRATEEGIASEMINAR Ettevõtjatele
Ettepanekuid ettevõtlusmeetmete kohta ootame kuni 27.jaanuarini 2015.
Täname osalejaid!
Vaata pilte SIIT.

Esmaspäeval toimus Mäos JAP Strateegia arutelu ettevõtjatele. Analüüsisime ettevõtluse arendamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks planeeritavaid meetmeid. Osalejad tegid rea asjalikke ettepanekuid, kuidas üheselt mõista meetmete sisu: millisteks tegevusteks ja investeeringuteks saab toetust taotleda, kuidas hinnata strateegia täitmist ja esitatavate projektide aktuaalsust.* * * * *

LEADER TALVESEMINAR 2015

Leader kohalikud tegevusgrupid Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järva Koostöökogu, Arenduskoda ja PAIK korraldavad rahvusvahelise LEADER konverentsi "Kuidas motiveerida maanoori?" raames TALVESEMINARI

MAANOORED JA ETTEVÕTLIKKUS Tegevuspiirkonna 2020 strateegias

Toimumiskoht: 22.01.–23.01.2015

Toimumiskoht: Rakvere Aqva SPA (Parkali 4, Rakvere) http://www.aqvahotels.ee
VAATA KAVA SIIT!

Seminari osalustasu on 15.00 €.

Registreerida saab kuni 15.01.2015  
Tähelepanu - igale tegevusgrupile on eraldatud 25 kohta.
Uus tegevuspiirkonna strateegia tuleb parem! Kohtumiseni Rakveres!


HEAD UUT STRATEEGIA-AASTAT 2015!


 

 

Strateegiaseminarile saab registreeruda SIIN


* * *

2.-3.detsembril toimus Tartumaal Maamajanduse Infokeskuse poolt korraldatud LEADER infoseminar. Seekordse seminari teemad olid seotud uue perioodi ettevalmistusega ja vana perioodi lõpetamisega.
Teisel päeva teema oli puudutas rahvusvahelisi koostööprojekte, tutvustati projekte ja toimus arutelu, millised on uue perioodi koostöövõimalused.
JAP oli esindatud kolme osalejaga: juhatuse esimees, tegevjuht ja konsultant.

Täiendav info on MMIK kodulehel, vaata SIIT.

* * *

Koigi Vallavanem Kristjan Kõljalg annab teada, et Maale elama programmi jaoks on valminud üks väike filmijupp Koigi vallast. Filmiklippi saab vaadata SIIT.

* * *

Täna (25.11.2014) tunnustati Väätsal kodanikuühiskonna tublimaid tegijaid.
Tervitame aasta küla - KAALEPI KÜLA, kus aastaid on eestvedajaks meie liige Maiu Mäe. Koos Tiina Kasega on nad käivitanud Kaalepi Küladetoa tegevuse.
Tunnustame Sargvere MES esindajat Leila Joosepsoni, kes sai aasta sädeinimese tiitli.

Vaata Järva Teataja pilte ürituselt SIIT.

* * *

Olime boksiga Järvamaa Messil 14.-15.novembril 2014 Paide Kultuurikeskuses.

14. novembril kell 15.00 toimus "MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna LEADER projektid aastatel 2009-2013" FILMI esmaesitlus. 
Film valmis projekti "Messilt Messile" raames. VAATA PROJEKTIDE FILME SIIT.

* * *

TEADE

MTÜ Järva Arengu Partnerid  esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile LEADER-tüüpi meetme raames strateegia ettevalmistava toetuse taotluse. Tegevuste tulemina valmib JAP tegevuspiirkonna arengustrateegia aastateks 2015-2020.

Nii strateegiate väljatöötamine kui ka hilisem rakendamine toimub alt-üles-põhimõttel, kaasates erinevaid huvigruppe. Strateegia võtab arvesse kohalikke vajadusi ja kohalikku potentsiaali ning sisaldab uuenduslikke elemente kohalikus kontekstis, võrgustumist ja koostööd.

JAP tegevuspiirkonna moodustavad  Albu, Ambla, Järva- Jaani, Kareda, Koeru, Paide ja Roosna- Alliku vald.

Strateegia eelversiooni leiate SIIT.

* * *


Tallinna südalinna kerkis mini-Järvamaa!

Sel reedel ja laupäeval toimuvad Tallinnas Solaris keskuses «Järvamaa päevad».

Kahel päeval saab Solarises uudistada üle kahekümne  maakonna ettevõtte väljapanekut. Järvamaa ettevõtted tutvustavad väga laia kaubavalikut, kodustest suupistetest ja käsitööst turismipakettideni. Arctic Finland House on väljas näiteks tünnisaunaga ja Konesko AS tutvustab tuulegeneraatoreid (uudistamiseks on väljas generaatori tiiviku üks 3,5 meetrine tiib).

Järvamaa Päevadel SOLARIS keskuses osalevad:

Järva Arengu Partnerid MTÜ
A & K Kõrtsi tallu
Arctic Finland House OÜ
Astra Talu
FarmStop OÜ
FIE Maili Õispuu
Lillevälja Sumila OÜ
Looduskaar MTÜ
Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu
Rebase Talu
Rüütli Käsitöökoda OÜ
SA A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel
Sirloin OÜ
Türi Tamsalu matkatee MTÜ
Lõuna Järvamaa Koostöökogu
Meekoda OÜ
Raismikuoja OÜ
Türi Käsitöötuba FIE Imbi Karu
Türi Aianduse ja Mesinduse Selts MTÜ
Wile Farm
Viiberg Food OÜ


Vaata pilte SIIT

Vaata reklaamklippe: Reklaam1 ja Reklaam2.


rvamaa Päevad 2014

31. oktoobrist-1.novembrini toimuvad Tallinnas, Solaris keskuses „Järvamaa Päevad“.

Eelmise aasta osalejad jäid Järvamaa Päevade ja Solaris Keskusega väga rahule ja nii jätkame Solarisega koostööd ka sellel aastal.
Ettevõtmise eesmärgiks on tutvustada Järvamaad atraktiivse äri- ja turismipiirkonnana ning hea elukeskkonnana. Eesmärgiks on ka aidata Järvamaa ettevõtetel leida uusi kliente ning koostööpartnereid.

Osalev ettevõte saab tutvustada ja müüa oma tooteid või teenuseid 31. oktoobrist-1.novembrini „Järvamaa Päevadel“ Solaris keskuses.

Ajakava:

Reede 31. oktoober
8-10 Väljapanekute üles seadmine
10-21 Järvamaa Päevad avatud

Laupäev 1. november
9-21 Järvamaa Päevad avatud
21-23 väljapanekute demontaaž

* * *

Kinnitatud on põllumajandusministri määrus 85/14.10.2014
"LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord". Vaata määrust SIIT.

* * *

Euroopa Komisjoni Eesti esinduses toimus selle aasta septembris briifing
" EL  toetuse Eestile ei pruugi olla igavesed. Kuidas neist maksimum võtta?"
Briifingul esinesid Kadri Uustal, Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi asepeadirektori nõunik ja Maris Lauri, peaministri majandusnõunik.
Eesti on jõudnud arengus keskmisele tasemele lähedale. Kuidas vältida arengulõksu jäänud riikide negatiivseid kogemusi ja olla kindlad, et EL toetused Eestile lähevad pikaajalist arengut arvestades õigetesse valdkondadesse? Kas tänaste toetuste hulgas on selliseid, mille järele varsti enam vajadust pole? Kas EL toetused peaks olema pigem suunatud infrastruktuuri arendamisse, teadus-arendusse, innovatsiooni, ettevõtluse toetamisse või sotsiaalvaldkonda?
EL 2014-2020 Ühtekuuluvuspoliitika programmide läbirääkimised on lõpusirgel ja rakendamine kohe algamas. Seminari eesmärk oli arutada kuhu ja kuidas EL toetused suunata nii, et neist Eestile maksimaalselt kasu oleks.
Briifingul osales ja kokkuvõtte tegi Sille Erala. Vaata kokkuvõtet SIIT.

Vaata ka infopäeva uudist SIIT.

* * *

Eesti Leader Liidu kodulehel on uudiste all Tallinna Ülikooli andragoogika eriala tudengi arvamuslugu: LEADER õppereisidest läbi andragoogika tudengi silmade.
Artiklit saab lugeda: SIIT

* * *

Teade
17.- 18. septembril on JAP kontor suletud, oleme Maamajanduse Infokeskuses Jänedal LEADER infopäeval.
Vaata kava MMIK kodulehelt: SIIT

* * *

LEADER meetme sisehindamise suveseminar toimus 26.-27. augustil 2014 Eisma külalistemajas (Lääne Virumaal).


Leader suveseminari teema oli Leader seire- ja hindamissüsteem. Seminari sisulise osa (ettekanne, töögruppide juhendamine ja kokkuvõtted) viisid läbi Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia ja Mihkel Laan, OÜ Cumulus Consulting.

Suveseminari osalesid Leader tegevusgruppide, Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Eesti Maaülikooli esindajad, JAP kontorist osalesid Silva Anspal ja Sille Erala.
Silva Anspal tegi esitluse JAP seire- ja hindamissüsteemist.

Seminari materjalidega saab tutvuda Maainfo kodulehel.* * *

TEADE

JAP oli oma ettevõtlus- ja elamiskeskkonda tutvustava telgiga Arvamusfestivalil 15.-16.augustil 2014 Paide Vallimäel. Telk oli esimesel päeval väljaspool vallimäge - Posti tänava poolsel küljel ja teisel päeval Vallimäel.

Ettevõtjad said oma tooteid tutvustada/ müüa. Omavalitsused tutvustasid  piirkonda elukeskkonnana.

* * *

Jürimardi Talumuuseum kutsub Rukkilõikuse talgutele 9. augustil kell 11.00 Jürimardi Talumuuseumisse.

* * *

Leader Foorum kogunes Ida-Virumaal 7.-8.juulil 2014.
Leader Foorum on tegevusgruppide ühendus, mille töös osalevad tegevusgruppide tegevjuhid ja juhatuste esindajad. JAP esindajana osales tegevjuht Silva Anspal.

Loe lähemalt SIIT

* * *

AVATUD TALUDE PÄEV 2014

Sel aastal olid JAP piirkonnas avatud kõik uued talud. Oli neid, kes ise ennast pakkusid ja neid, kellele tegime ettepaneku.  JAH-sõnad tulid väga kiiresti. Soovisime näidata, et inimesed tegelevad maal peale traditsioonilise talupidamise ka väga erinevate  valdkondadega: õuna- ja kartulikasvatus ning hingemattev iluaed; koertega tegelemine ja oskus võrgustikuna töötada; elulaadi talu ja külakogukonna koostegemine; muusika mõnusas miljöös – muusikaaidas; maastikuvahid, kel on aega uurida kinda- ja sokikirju ning kes hindavad säästvat renoveerimist; turismitalu - kus on võimalik vibulaskmisega tegeleda ja kus pererahvas kasvatab erinevad loomi; ürdikasvatus ja teetootmine.
Võrreldes eelmise aastaga oli külastajate hulk Põhja-Järvamaa taludes suurem ja stabiilsem: igas talus käis pea 100 või rohkem  inimest. Mõte korraldada Avatud Talude Päev kahepäevasena oli väga hea lahendus: nii said ka  korraldavad talupered minna teisi vaatama ning külastajatel oli aega käia rohkemates taludes.
Oli ka neid inimesi, kes kahel päeval üritusest osa võtsid. Neid keda mõlemal päeval kohtasin ja keda teadsin mõlemast päevast osa võtmas võis olla üle viiekümne.

JAP tänab talude pererahvast ja nende abilisi: kaunid talud ning suurepärased kohviku-elamused! Rõõm on vaadata, kui on leitud elamise viis, mis silmad säramas hoiab. Taludes ringi käies oli näha, et kogu selle ilu taga on palju tegemist ning tööd. Kui peremees või perenaine innustunult ja mõnuga oma tegemistest pajatab, siis võib üksnes imetleda inimesi - mida kõike nad suudavad!
Täname ka toredaid külastajaid, kes pererahvale positiivset tagasisidet andsid ning päeva nauditavaks tegid, loodame järgmisel aastal jälle kohtuda!

Sille Erala, projektijuht

Vaata pilte SIIT

Maamajanduse Infokeskuse VÕRGUKIRI SIIN

 

Ootame Teid Järvamaale - Avatud Talude Päevadele 19.-20.juulil 2014.

Vaata talude tutvustust SIIT.

20.juuli 2014 talude ringi KAART

 

* * *

JAP ÜLDKOGU suurendas juhatuse koosseisu.

13.mail 2014 toimunud MTÜ Järva Arengu Partnerid Üldkogul suurendati juhatuse koosseisu ja valiti täiendavalt juhatuse liikmeteks Harri Lepamets ja Merike Luuk Ambla vallast.

Kinnitati MTÜ JAP 2013 majandusaasta aruanne, Üldkogule tutvustati audiitori erikontrolli otsust ja revisjonikomisjoni arvamust.

Toimus ka 2014- 2020 JAP tegevuspiirkonna strateegia arutelu. 

* * *

Teade

18.maist 2014 hakkavad kehtima muudatused põllumajandusministri Leader Määruses. Vaata lähemalt siit.

* * *

Teade

8.-10. mail 2014
toimus nelja tegevusgrupi: Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Arenduskoja ja PAIK ühine rahvusvaheline LEADER Konverents

Maal on mõnus elada! Esimene Leader programmi periood Eestis – Me saime hakkama!

Tegime tagasivaate 2009-2013 tegevusperioodile ja tutvustasime huvitavaid projekte.

Konverentsil osalesid välispartnerid Hispaaniast ja Leedust.
10.mail 2014 toimusid ringsõidud, kus oli võimalus tutvuda Arenduskoja ja PAIK piirkonnas Leader projektidega.

KONVERENTSI  täiendatud KAVA

Vaata lisainfot:  SIIT

* * *

 


26. aprillil 2014 oleme MAALE ELAMA MESSIL

Põhja- Järvamaa kogukond on MTÜ Järva Arengu Partnerid (JAP)  tegevuspiirkond, kuhu kuuluvad Albu, Ambla, Järva-Jaani, Koeru, Kareda, Koigi, Roosna-Alliku ja Paide valla kogukonnad.

Meie kogukonna koostöö toimib läbi võrgustiku, mis hõlmab erinevaid sihtrühmi ja sektoreid, avalikku huvi ning ettevõtlust, kohalikku initsiatiivi ja ühistegevusi.

Meil on avatud ja sõbralikud inimesed, kes peavad oluliseks oma kodukoha hoidmist ja hoolivad kaaskondlastest. Hoitakse loodust ja hinnatakse oma elukeskkonda.

Põhja-Järvamaal on imeline loodus ning palju huvitavaid tegevusi. Siinkandis tegutsevad ettevõtted, mis annavad oma valdkonnas silmad ette nii mõnelegi tegijale.

Tule ja avasta Järvamaa!

* * *

Järvamaal on mõnus - AVATUD TALUDE PÄEV 2014.
Suvel Järvamaal oma talu külastajatele avajad kohtusid 18.03.2014 Mäo keskuses, et jagada omavahel infot ning arutada, milliseid tegevus on võimalik külastajatele pakkuda, et päev veelgi huvitavam oleks. Tulemas on uusi avatud talusid nii JAP tegevuspiirkonnas kui ka Lõuna- Järvamaal. ETKL-i Talupidajate Asendusteenistuse juht Riina Kaldaru jagas mõtteid traditsioonidest ja kommetest, kuidas külalisi vastu võtta.

Tänavune  Avatud Talude Päev toimub kahel päeval - 19.-20.juulil 2014!

Käesoleval aastal toimub Järvamaa avatud talude päev kahel päeval ehk siis laupäeval ja pühapäeval. Pooled talud on avatud laupäeval (peamiselt Lõuna-Järvamaal) ja pooled talud on avatud pühapäeval (peamiselt Järva Arengu Partnerite tegevuspiirkonnas). Kahepäevane üritus annab võimaluse taludele, kes on avatud, külastada teisi talusid; huvilistel on võimalus külastada kõiki talusid, mida ühe päevaga kindlasti teha ei jõuaks; pakume võimaluse külalistel jääda Järvamaale ööbima ning seeläbi toetada meie majutusteenuste pakkujaid ja teisi ettevõtjaid.
Kõik on oodatud Järvamaa avatud talude päevale 19 ja 20 juuli!

VAATA PÕHJA- JÄRVAMAA TALUDE TUTVUSTUST SIIT


* * *

TEADE
MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatus otsustas, et 11. märtsist 2014 on Ambla vald Leader tegevusgrupi MTÜ Järva Arengu Partnerid liige. Koos Ambla vallaga esitasid liikmeks astumise avalduse Osaühing Arvmer ja MTÜ Aravete Tulehoidja.

 

Kutsume Ambla piirkonna vabaühenduste ja ettevõtjate esindajaid osalema

ÜHISEL ARUTELUL

24.märtsil 2014 kell 15.00  Aravete Kultuurimajas.

Tutvustame  MTÜ JAP tegevusi ja kaardistame koos Ambla piirkonna arengu- ja investeeringuvajadusi järgmisel rahastusperioodil, et kaasata Ambla ettepanekud JAP tegevuspiirkonna strateegiasse 2014 – 2020.

Teie arvamused ja ettepanekud on olulised!

 

Palume Teie arvamust ja kommentaare uute, 2014-2020 strateegias planeeritavate meetmete kohta. Selleks et küsitlusele kergem vastata oleks, palun tutvuge materjaliga:

 

 

 

* * *

JAP ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatused kohtusid Türil

03. märtsil kohtusid Türil MTÜ Järva Arengu Partnerite algatusel kahe tegevusgrupi juhatused. Kohtumise eesmärk oli rääkida koostööst uuel programmperioodil 2014-2020. Ühise arutelu tulemusena otsustati kindlasti jätkata juba algatatud koostööprojektidega (Järvamaa ettevõtjate koostööportaal www.koostöö.ee, Avatud Talude Päev Järvamaal, Järvamaa päevad Tallinnas). Uute koostööprojektide täpsustamiseks otsustati kokku saada septembris ning ühisel seminaril töötada välja uute koostööprojektide ideed. Arutleti, et ühiselt oleks vaja arendada turismivaldkonna projekte, kohaturundusprojekte, kohaliku toiduga seotud projekte. Üheskoos peaks mõtlema ka sellele, kuidas meelitada Järvamaale ettevõtjaid ning kuidas hoida neid inimesi, kes siin juba elavad ja samas meelitada uusi inimesi maale elama. Arvamusfestivali raames on mõte korraldada Järvamaa päevad Paides eesmärgiga tutvustada Järvamaa ettevõtlust mujalt tulevatele külalistele. Sügisese kokkusaamise tulemina loodame saada juba ühise tegevuskava aastate lõikes.

JAP juhatuse esimees Aivar Tubli tõstatas küsimuse, kas kaks tegevusgruppi võiks ühineda üheks tegevusgrupiks Järvamaal. Ühiselt jõuti järelduseni, et koostöö toimib väga hästi. Tänaseks on tugevad kogukonnad välja kujunenud ja tegevusgruppide tugevuseks ongi just see, et tegemist on väikeste tegevusgruppidega, kus kogukonna liikmed saavad paremini kaasa rääkida. Liitumisel kaugeneks otsustusprotsess kogukondadest ning sellest tulenevalt ka Leaderi põhimõtetest.

* * *

JAP Strateegia meetmete küsitlus

Head JAP liikmed ja piirkonna arengust huvitatud inimesed, järgmist perioodi ettevalmistavad ümarlauad on edukalt möödas. Saime palju ettepanekuid, mis said analüüsitud ja koondatud.

Palume Teie arvamust ja kommentaare uute, 2014-2020 strateegias planeeritavate meetmete kohta. Selleks et küsitlusele kergem vastata oleks, palun tutvuge materjaliga: 
JAP Strateegia 2020 meetmed.

MEETMETE KÜSITLUS

Täname vastuste eest!

* * *

Kutsume osalema aruteludel:

JAP TEGEVUSPIIRKONNA  omavalitsuste, MTÜ-de ja ettevõtjate ÜMARLAUAD toimuvad

4.veebruar 2014 Koerus Vallamajas kell 10.00 (Järva-Jaani ja Koeru  piirkond)

5.veebruar 2014 Prandi külamajas kell 14.00 (Paide ja Koigi piirkond)

10.veebruar 2014 Roosna-Alliku vallamajas kell 14.00 (Albu, Kareda ja Roosna-Alliku piirkond)

Täiendavalt: 11.veebruaril 2014 Albu vallamajas kell 14.00

Teemad:

1. JAP tegevuspiirkonna 2008-2013 Strateegia täitmisest

2. Uute ideede genereerimine

* * *

13.01.2014 toimus MTÜ Järva Arengu Partnerid uue juhatuse koosseisu esimene koosolek.
Juhatuse esimehe ülesandeid täidab Aivar Tubli, kes on MTÜ JAP liikme AS Stik esindaja.
Juhatuse aseesimeheks valiti Õnne Põllumets MTÜ Prandi küla ja allikad esindaja.