NB!

Vaata JAP tegevuspiirkonnas toetatud projektide teateid SIIT.
Vaata Eesti Leader Liidu uudiseid SIIT

 

Taotlemine 2012

2012 MEEDE 1 HINDAMISTULEMUSED

JAP Juhatus kinnitas 26.03.2012 oma koosolekul Meede 1 tulemused Hindamis-ja seirekomisjoni poolt moodustatud pingerea alusel. 
Kokku toetati Meede 1 raames 12 projekti summas 128 484 €, millest 111 484 € on 2012 aasta rakenduskava alusel ning 17 000 € 2011 rakenduskava alusel. 
Meede 1 toetatud projektid 2012 leiad siit.

 

2012 MEEDE 2 HINDAMISTULEMUSED

JAP Juhatus kinnitas 12.03.2012 oma koosolekul Meede 2 tulemused Hindamis-ja seirekomisjoni poolt moodustatud pingerea alusel. 
Kokku toetati Meede 2 raames 19 projekti summas 183 372,79 €, millest 152 023,00 € on 2012 aasta rakenduskava alusel ning 31 349,79 € vabanenud vahendite arvelt. 
Meede 2 toetatud projektid 2012 leiad siit.

 

2012 MEEDE 3 HINDAMISTULEMUSED

JAP Juhatus kinnitas 26.03.2012 oma koosolekul Meede 3 tulemused Hindamis-ja seirekomisjoni poolt moodustatud pingerea alusel. 
Kokku toetati Meede 3 raames 14 projekti summas 164 949 €, millest 141 889 € on 2012 aasta rakenduskava alusel ning 23 060 € 2011 rakenduskava alusel. 
Meede 3 toetatud projektid 2012 leiad siit.

 

2012 MEEDE 4 HINDAMISTULEMUSED

JAP Juhatus kinnitas 26.03.2012 oma koosolekul Meede 4 tulemused Hindamis-ja seirekomisjoni poolt moodustatud pingerea alusel. 
Kokku toetati Meede 4 raames 11 projekti summas 121 357,68 €, millest 101 349 € on 2012 aasta rakenduskava alusel ning 20 000 € 2011 rakenduskava alusel. 
Meede 4 toetatud projektid 2012 leiad siit.

 

* * * * * *

2012 aasta rakenduskava kinnitatati 24.10.2011 MTÜ JAP üldkogu poolt.

Taotlusvoorud on avatud:

MEEDE 1 ja MEEDE 2
taotlusvoor on avatud 10.01.-23.01.2012.
Taotluste vastuvõtt lõpetatakse 23.01.2012 kell 15.00, hiljem laekunud taotlusi ei menetleta.

MEEDE 3 JA MEEDE 4
taotlusvoor on avatud 24.01.-06.02.2012.
Taoltluste vastuvõtt lõpetatakse 06.02.2012 kell 15.00, hiljem laekunud taotlusi ei menetleta.

2012 aastal on võimalik taotleda kõikidest meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamise meede
Meede 2 – Kogukonna arengu meede
Meede 3 – Ettevõtluse arengu meede
Meede 4 – Turismiarengu meede

JUHENDMATERJALID:

MTÜ Järva Arengu Partnerid toetuse taotlemise, menetlemise ja seire kord 2012 kinnitatud 24.10.2011 Üldkogul

* JAP INFOLEHT - 2012 TAOTLUSVOORU KOHTA

* Juhend taotlejale 2012 (Lisa1)

* PRIA koostatud materjalid: ABIKS TAOTLEJALE

* LEADER MÄÄRUS ( kehtiv alates 25.07.2011)


TAOTLUSPAKETT, mis tuleb esitada:

 1. Taotluse kaaskiri JAPLISA6
 2. 1. Leader toetuseavaldus
  2. Projektiidee kirjeldus JAPLISA1
  3. Eelarve või ürituse hinnakalkulatsioon JAPLISA2
  4. Hinnapakkumised (näidis)
  5. Bilanss ja kasumiaruanne (mitte varasem, kui 30.06.2011)
  6. Investeeringuprojekti puhul finantsprognoosid: JAPLISA5.1 (äriühingud) ja JAPLISA5.2 (MTÜ ja sihtasutused)
  7. Põhivara nimekiri investeeringu korral
  8. Maa- ja hoone kasutusõigust tõendavad dokumendid
  9. Ärakiri projekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga (kui materjal on mahukas, siis edastab taotleja lingi lehele, kus on võimalik  materjal alla laadida)
  10. Ehitusluba  või vallavalitsuse kooskõlastus
  11. Projektijuhi CV
  12. Mittetulundusühingu liikmete nimekiri/ Sihtasutuse puhul selle asutajate, nõukogu ja juhatuse nimekiri
  13. Vähese tähtsusega abi  teatise vorm
  14. Piiratud summas riigiabi teatise vorm
 3. 15. Lisadokumendid, mis taotleja peab oluliseks
Taotluse esitamise KONTROLL-LEHT

ABIKS VEEL:
Partnerluse kinnitus
Meetmete koodid ja seirenäitajad