NB!

2016 aasta detsembris valitakse JAP juhatuse uus koosseis. Selleks tuleb kandidaadil esitada avaldus ja toetuskiri kahelt liikmelt hiljemalt 21.novembriks 2016. Vaata dokumente SIIT.


Vaata Eesti Leader Liidu uudiseid SIIT

 

Taotlemine 2011

* * *

2011 taotlusvooru tulemused

JAP juhatus on kinnitanud hindamiskomisjonide otsused alljärgnevalt:

Kokku toetati 52 projekti kogusummas 534 570 €. Sellest 2011 rakenduskava alusel 483 686 € ja 50 884 2008-2010 perioodist vabanenud vahendite arvelt.
2011 Meede 3 vabaks jäänud summa 23 060 € lisatakse 2012 taotlusvooru Meede 3 summale.

Soovime edu projektide elluviimisel!

Meede 1 – toetati 16 projekti kogusummas 112 963 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

MTÜ JAP

Rahvusvaheline koostööprojekt ECOLAND

14 700,00

13 230

2

Allikaveed MTÜ

LOODUSMAJA KOOLITUSED 2011-2012

13 977,00

9 541

3

Prandi Küla ja Allikad MTÜ

Prandi küla tuletõrje veevõtukoht

9 490,00

5 693

4

Kiruvere Külaarenduse Selts

Keskkonnateadlikkuse koolitused Paunküla veehoidla kallastel

7 563,00

6 807

5

Viisu Külaselts MTÜ

Väiketraktori ja lisaseadmete soetamine Viisu ning lähiümbruse külade korrastamiseks

22 440,00

20 196

6

J-Jaani Vallavalitsus

Järva-Jaani tehisjärve saneerimise uuringud projekteerimine

7 985,00

7 187

7

Karinu Külaselts KARAME

20 aastat Järva-Jaani valda sõnas ja pildis

7 523,00

6 770

8

Kõue Päästeselts MTÜ

Päästesaani soetamine

8 686,00

7 817

9

MTÜ KARESSEN

Kareda küla asustuslood läbi suulise pärimuse

10 020,00

9 016

10

MTÜ Roosna-Alliku Mõis

Roosna-Alliku mõisapargi valgustuse projekteerimine

4 855,00

4 369

11

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus MTÜ

Saunahoone rekonstrueerimine kooskäimiskohaks I etapp

4 992,00

4 492

12

J-Jaani Muuseum MTÜ

Vaikne kena kohakene -  Ramma küla Järvamaal: trükise välja andmine

3 276,00

2 948

13

Koeru HKS

Trükise - Koeru vald 20 - koostamine ja trükkimine

6 882,13

6 193

14

J-Jaani kogudus

Järva-Jaani kiriku ja pastoraadi ümbruse korrastamine

2 547,00

2 292

15

Salutaguse Nelja Küla Selts

Raamat - Kilde Külade elust

2 364,00

2 127

16

SA A.H. Tammsaare Muuseum

Kultuuriväärtuslike arhailiste Vargamäe vaadete säilitamine

4 760,75

4 285

Meede 2 -  toetati 18 projekti kogusummas 198 550 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit

Lähiajaloo säilitamine - 20 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest

5 940,39

5 344

2

Spordiklubi Vargamäe MTÜ

Kogukonna sporditingumuste parendamine

5 169,00

4 652

3

Kaaruka Külaselts MTÜ

Kaaruka saun ja varjualune

52 015,00

46 814

4

Allikaveed MTÜ

Helitehnika soetamine

4 962,00

4 465

5

EQUILIBRE MTÜ

EQUILIBRE Keskuse I etapp - Koolitushoone-Teraapiamaneeži projekteerimine

10 356,00

9 320

6

Noorteühing Savi MTÜ

Ida-Järva Mudaliiga korraldamine

6 161,00

5 544

7

MudEst MTÜ

Tuleennetuskoolitus

4 940,00

4 446

8

MTÜ Paunküla Külaarendamise Selts

Suupillimängu koolitus edasijõudnutele

4 906,00

4 415

9

J-Jaani Vallavalitsus

Võllaste puhke-ja virgestusala projekteerimise I etapp

19 181,60

15 000

10

Valasti Külaselts MTÜ

Valasti Külamaja sisustus

21 322,00

19 189

11

Albu vallavalitsus

Valgehobusemäe I Talvefestival 11.-13. märts 2011

5 090,00

4 581

12

Seliküla Jalgsema Külaselts

Seliküla Jalgsema Külamaja sisustus

11 153,16

10 000

13

Roosna-Alliku Spordiklubi MTÜ

Kogukonna ühisüritused R-Alliku vallas

2 358,68

2 121

14

MTÜ Albu Noortekeskus

Küla on noorte jaoks

3 476,71

3 129

15

Koeru HKS

Koolitused - kes kasvatab kui kõik kasvatavad

7 222,22

6 500

16

Vao Külaselts MTÜ

Kohtume Vaol

6 944,45

6 250

17

Seliküla Jalgsema Külaselts

Seliküla Jalgsema Külamaja II estpi rekonstrueerimisprojekt

8 898,00

8 008

18

MTÜ KARESSEN

Esna vana vallamaja rekonstrueerimise I etapp

43 080,00

38 772

Meede 3 -  toetati 9 projekti kogusummas 118 829 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

MTÜ JAP

Koostööprojekt: Ettevõtjate kohtumised - uued koostöövõimalused

10 900,00

9 810

2

Mäo Keskus MTÜ

Mäo Keskuse Valgusreklaam

20 400,00

10 000

3

Kilplane OÜ

Kilplaste Koda

7 203,30

4 322

4

Kilplane OÜ

Haridusmessil osalemine

1 765,47

1 059

5

STIK AS

AS Stik õueala rekonstrueerimine

62 128,00

37 276

6

Murueit OÜ

Investeeringud väikeettevõtte jätkusuutlikkuse tõstmiseks

6 036,06

3 622

7

Dipollo OÜ

MOBIILNE PIZZAKIOSK

35 497,67

15 135

8

Mahetooted OÜ

Mahe tapamaja

22 175,00

13 305

9

OÜ Kallisaba

Palliväljak-tantsupõranda ehitus

40 562,00

24 300

Meede  4 - toetati 7 projekti kogusummas 104 228 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

Austrvegr Selts MTÜ

Viikinglaev Paunküla veehoidlale

33 028,00

29 725

2

Sihtasutus Noorte- ja Spordiklubi Keelutsoon

Nurmsi õppeväljaku ekstreemspordikeskus, II järk

30 480,00

25 704

3

SA A.H. Tammsaare Muuseum

Kirjandusturismi parimad näited Šotimaal

2 206,00

1 384

4

SA Järvamaa Arenduskeskus

Piirkonna turismiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamine

9 892,00

8 902

5

MTÜ Roosna-Alliku Mõis

Kohvikuleti paigaldamine, lauanõude ja sisustuse soetamine Roosna-Alliku Mõisakööki

12 185,60

7 311

6

J-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ

Muuseumidekeskuse rekonstrueerimisprojekt

16 080,00

10 000

7

Sinso EK OÜ

Amfiibsõiduk Argo

25 346,05

14 668

8

MTÜ Roosna-Alliku Mõis

Kodulehe loomine

2 100,00

1 890

9

OÜ RABAV

Ettevõtte jätkusuutlik areng - majutusinventari soetamine

7 739,20

4 644

 

2011 EELTAOTLUSED registreeritud!

17.01.2011 laekus 81 projekti eeltaotlust. Kokku taotletakse toetust 1 245 431 EUR, rakenduskava järgi on 2011 jagada 506 746 EUR.

Tähelepanuks taotlejale:
Koos taotluspekatiga tuleb saata täidetud Kaaskiri-kontrollleht

Mõned üldised märkused: Kontrollige, kas teie projektis:

* Taotleja nimi on õige ja täpne.
* Aadressil on olemas indeks ja muu oluline.
* Projekti nimi on selge ja konkreetne – paljudel oli lohisev 10-15 sõna või siis liiga lühike ja luuleline.
* Punkt 7 on seotud tekst, mis kirjeldab KONKREETSET PROJEKTI JA TEGEVUSI, mitte ajalugu ja tulevikku.
* Tegevuste loetelu on olemas, selge ja kajastab KÕIKI neid tegevusi, milleks raha küsite ja mis toimuvad projekti alguse-ja lõpukuupäevade vahel.
* Punkt 20 on selge eelarve seletuskiri – KÕIK eelarves olevad numbrid on lahti kirjutatud, hinnapakkujad märgitud. Kui Hinnapakkumine ületab 5000 EUR, peab olema võetud 3 pakkumist ja need ka kirjas olema. Hinnapakkumiste puhul välja toodud– summa, käibemaks ja kokku.
* Käibemaksukohuslased ja ka omavalitsused märgivad projekti kogumaksumuseks ILMA käibemaksuta summa, millest võetakse vastav toetuse %.