Taotlemine 2011

* * *

2011 taotlusvooru tulemused

JAP juhatus on kinnitanud hindamiskomisjonide otsused alljärgnevalt:

Kokku toetati 52 projekti kogusummas 534 570 €. Sellest 2011 rakenduskava alusel 483 686 € ja 50 884 2008-2010 perioodist vabanenud vahendite arvelt.
2011 Meede 3 vabaks jäänud summa 23 060 € lisatakse 2012 taotlusvooru Meede 3 summale.

Soovime edu projektide elluviimisel!

Meede 1 – toetati 16 projekti kogusummas 112 963 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

MTÜ JAP

Rahvusvaheline koostööprojekt ECOLAND

14 700,00

13 230

2

Allikaveed MTÜ

LOODUSMAJA KOOLITUSED 2011-2012

13 977,00

9 541

3

Prandi Küla ja Allikad MTÜ

Prandi küla tuletõrje veevõtukoht

9 490,00

5 693

4

Kiruvere Külaarenduse Selts

Keskkonnateadlikkuse koolitused Paunküla veehoidla kallastel

7 563,00

6 807

5

Viisu Külaselts MTÜ

Väiketraktori ja lisaseadmete soetamine Viisu ning lähiümbruse külade korrastamiseks

22 440,00

20 196

6

J-Jaani Vallavalitsus

Järva-Jaani tehisjärve saneerimise uuringud projekteerimine

7 985,00

7 187

7

Karinu Külaselts KARAME

20 aastat Järva-Jaani valda sõnas ja pildis

7 523,00

6 770

8

Kõue Päästeselts MTÜ

Päästesaani soetamine

8 686,00

7 817

9

MTÜ KARESSEN

Kareda küla asustuslood läbi suulise pärimuse

10 020,00

9 016

10

MTÜ Roosna-Alliku Mõis

Roosna-Alliku mõisapargi valgustuse projekteerimine

4 855,00

4 369

11

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus MTÜ

Saunahoone rekonstrueerimine kooskäimiskohaks I etapp

4 992,00

4 492

12

J-Jaani Muuseum MTÜ

Vaikne kena kohakene -  Ramma küla Järvamaal: trükise välja andmine

3 276,00

2 948

13

Koeru HKS

Trükise - Koeru vald 20 - koostamine ja trükkimine

6 882,13

6 193

14

J-Jaani kogudus

Järva-Jaani kiriku ja pastoraadi ümbruse korrastamine

2 547,00

2 292

15

Salutaguse Nelja Küla Selts

Raamat - Kilde Külade elust

2 364,00

2 127

16

SA A.H. Tammsaare Muuseum

Kultuuriväärtuslike arhailiste Vargamäe vaadete säilitamine

4 760,75

4 285

Meede 2 -  toetati 18 projekti kogusummas 198 550 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit

Lähiajaloo säilitamine - 20 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest

5 940,39

5 344

2

Spordiklubi Vargamäe MTÜ

Kogukonna sporditingumuste parendamine

5 169,00

4 652

3

Kaaruka Külaselts MTÜ

Kaaruka saun ja varjualune

52 015,00

46 814

4

Allikaveed MTÜ

Helitehnika soetamine

4 962,00

4 465

5

EQUILIBRE MTÜ

EQUILIBRE Keskuse I etapp - Koolitushoone-Teraapiamaneeži projekteerimine

10 356,00

9 320

6

Noorteühing Savi MTÜ

Ida-Järva Mudaliiga korraldamine

6 161,00

5 544

7

MudEst MTÜ

Tuleennetuskoolitus

4 940,00

4 446

8

MTÜ Paunküla Külaarendamise Selts

Suupillimängu koolitus edasijõudnutele

4 906,00

4 415

9

J-Jaani Vallavalitsus

Võllaste puhke-ja virgestusala projekteerimise I etapp

19 181,60

15 000

10

Valasti Külaselts MTÜ

Valasti Külamaja sisustus

21 322,00

19 189

11

Albu vallavalitsus

Valgehobusemäe I Talvefestival 11.-13. märts 2011

5 090,00

4 581

12

Seliküla Jalgsema Külaselts

Seliküla Jalgsema Külamaja sisustus

11 153,16

10 000

13

Roosna-Alliku Spordiklubi MTÜ

Kogukonna ühisüritused R-Alliku vallas

2 358,68

2 121

14

MTÜ Albu Noortekeskus

Küla on noorte jaoks

3 476,71

3 129

15

Koeru HKS

Koolitused - kes kasvatab kui kõik kasvatavad

7 222,22

6 500

16

Vao Külaselts MTÜ

Kohtume Vaol

6 944,45

6 250

17

Seliküla Jalgsema Külaselts

Seliküla Jalgsema Külamaja II estpi rekonstrueerimisprojekt

8 898,00

8 008

18

MTÜ KARESSEN

Esna vana vallamaja rekonstrueerimise I etapp

43 080,00

38 772

Meede 3 -  toetati 9 projekti kogusummas 118 829 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

MTÜ JAP

Koostööprojekt: Ettevõtjate kohtumised - uued koostöövõimalused

10 900,00

9 810

2

Mäo Keskus MTÜ

Mäo Keskuse Valgusreklaam

20 400,00

10 000

3

Kilplane OÜ

Kilplaste Koda

7 203,30

4 322

4

Kilplane OÜ

Haridusmessil osalemine

1 765,47

1 059

5

STIK AS

AS Stik õueala rekonstrueerimine

62 128,00

37 276

6

Murueit OÜ

Investeeringud väikeettevõtte jätkusuutlikkuse tõstmiseks

6 036,06

3 622

7

Dipollo OÜ

MOBIILNE PIZZAKIOSK

35 497,67

15 135

8

Mahetooted OÜ

Mahe tapamaja

22 175,00

13 305

9

OÜ Kallisaba

Palliväljak-tantsupõranda ehitus

40 562,00

24 300

Meede  4 - toetati 7 projekti kogusummas 104 228 EUR

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Summa

Toetus

1

Austrvegr Selts MTÜ

Viikinglaev Paunküla veehoidlale

33 028,00

29 725

2

Sihtasutus Noorte- ja Spordiklubi Keelutsoon

Nurmsi õppeväljaku ekstreemspordikeskus, II järk

30 480,00

25 704

3

SA A.H. Tammsaare Muuseum

Kirjandusturismi parimad näited Šotimaal

2 206,00

1 384

4

SA Järvamaa Arenduskeskus

Piirkonna turismiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamine

9 892,00

8 902

5

MTÜ Roosna-Alliku Mõis

Kohvikuleti paigaldamine, lauanõude ja sisustuse soetamine Roosna-Alliku Mõisakööki

12 185,60

7 311

6

J-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ

Muuseumidekeskuse rekonstrueerimisprojekt

16 080,00

10 000

7

Sinso EK OÜ

Amfiibsõiduk Argo

25 346,05

14 668

8

MTÜ Roosna-Alliku Mõis

Kodulehe loomine

2 100,00

1 890

9

OÜ RABAV

Ettevõtte jätkusuutlik areng - majutusinventari soetamine

7 739,20

4 644

 

2011 EELTAOTLUSED registreeritud!

17.01.2011 laekus 81 projekti eeltaotlust. Kokku taotletakse toetust 1 245 431 EUR, rakenduskava järgi on 2011 jagada 506 746 EUR.

Tähelepanuks taotlejale:
Koos taotluspekatiga tuleb saata täidetud Kaaskiri-kontrollleht

Mõned üldised märkused: Kontrollige, kas teie projektis:

* Taotleja nimi on õige ja täpne.
* Aadressil on olemas indeks ja muu oluline.
* Projekti nimi on selge ja konkreetne – paljudel oli lohisev 10-15 sõna või siis liiga lühike ja luuleline.
* Punkt 7 on seotud tekst, mis kirjeldab KONKREETSET PROJEKTI JA TEGEVUSI, mitte ajalugu ja tulevikku.
* Tegevuste loetelu on olemas, selge ja kajastab KÕIKI neid tegevusi, milleks raha küsite ja mis toimuvad projekti alguse-ja lõpukuupäevade vahel.
* Punkt 20 on selge eelarve seletuskiri – KÕIK eelarves olevad numbrid on lahti kirjutatud, hinnapakkujad märgitud. Kui Hinnapakkumine ületab 5000 EUR, peab olema võetud 3 pakkumist ja need ka kirjas olema. Hinnapakkumiste puhul välja toodud– summa, käibemaks ja kokku.
* Käibemaksukohuslased ja ka omavalitsused märgivad projekti kogumaksumuseks ILMA käibemaksuta summa, millest võetakse vastav toetuse %.